Si vols que t’informem de tots els projectes europeus en els quals pots participar, deixa’ns el teu correu electrònic i et mantindrem actualitzat.

Testimonis​

If you have the opportunity, I wish you to live this wonderful experience too!

I am 20 years old and I am French. For my third year, I chose to do my internship within the wonderful team of EuroAltea. I work as a European project assistant. Therefore, my role is to participate in the development and implementation of projects funded by the European Project Office. I didn...

Thomas Pocthier

European Projects Assistant
Jul 16, 2021

Si tens l’oportunitat, et desitge que també vives aquesta meravellosa experiència!

Tinc 20 anys i soc francés. Per al meu tercer any, vaig triar realitzar les pràctiques dins del meravellós equip d’EuroAltea. Treball com a assistent de projectes europeus. Per tant, la meua funció és participar en el desenvolupament i implementació de projectes finançats per l’Oficina d...

Thomas Pocthier

Assistent de Projectes Europeus
Jul 16, 2021

Si tienes la oportunidad, ¡te deseo que también vivas esta maravillosa experiencia!

Tengo 20 años y soy francés. Para mi tercer año, elegí realizar las practicas dentro del maravilloso equipo de EuroAltea. Trabajo como asistente de proyectos europeos. Por lo tanto, mi función es participar en el desarrollo e implementación de proyectos financiados por la Oficina de Proyectos Europe...

Thomas Pocthier

Asistente de Proyectos Europeos
Jul 16, 2021

It’s clear that Eurodisea and EuroAltea are my little miracle

It is a pleasure to work for EuroAltea. They have given me a professional opportunity in the field of my studies. But also the opportunity to learn a third language and to work in an exceptional environment, with a very dynamic team. It’s clear that Eurodisea and EuroAltea are my little miracl...

Anna Porcher

European Projects Assistant
Jul 12, 2021

És clar que Eurodisea i EuroAltea són el meu petit miracle.

És una sort treballar per a EuroAltea. Em van brindar una oportunitat professional en l’àmbit dels meus estudis. Però també la possibilitat d’aprendre un tercer idioma i de treballar en un entorn excepcional, amb un equip molt dinàmic. És clar que Eurodisea i EuroAltea són el meu petit m...

Anna Porcher

Assistent de Projectes Europeus
Jul 12, 2021

Está claro que Eurodisea y EuroAltea son mi pequeño milagro

Es una suerte trabajar para EuroAltea. Me brindaron una oportunidad profesional en el ámbito de mis estudios. Pero también la posibilidad de aprender un tercer idioma y de trabajar en un entorno excepcional, con un equipo muy dinámico. Está claro que Eurodisea y EuroAltea son mi pequeño milagro.

Anna Porcher

Asistente de Proyectos Europeos
Jul 12, 2021

A week in the cultural capital, well… it was impressive.

The StopDiabetes project in Plovdiv, Bulgaria in 2019 was unforgettable: one week in the cultural capital, well… it was awesome. I went as one of the two leaders. We were practicing spoken and written English, hours of cultural exchange and learning about healthy habits. The young people from...

Ekaterina Kumaritova

Stop Diabetes Leader - Mobility E+
Jun 23, 2021

Una setmana en la capital cultural, bo… va ser impressionant.

El projecte “StopDiabetes” en Plovdiv, Bulgària del 2019 va ser inoblidable: una setmana en la capital cultural, bo… va ser impressionant. Vaig ser com una de les dues líders. Practicàvem engonals parlat i escrit, hores d’intercanvi cultural i aprenent sobre hàbits saludables...

Ekaterina Kumaritova

Líder Stop Diabetis - Mobilitat E+
Jun 23, 2021

Una semana en la capital cultural, bueno… fue impresionante.

El proyecto “StopDiabetes” en Plovdiv, Bulgaria del 2019 fue inolvidable: una semana en la capital cultural, bueno… fue impresionante. Fui como una de las dos líderes. Practicábamos ingles hablado y escrito, horas de intercambio cultural y aprendiendo sobre hábitos saludables. Los...

Ekaterina Kumaritova

Líder Stop Diabetes - Movilidad E+
Jun 23, 2021

Anime a tothom que vulga aprendre a l’estranger que es dirigisca a l’oficina que segur que hi ha un curs preparat per a ells.

L’estiu de 2019 vaig participar en el curs que es va fer a Bulgària sobre NEETS, sobre joves que deixen aviat els seus estudis i hi havia gent d’altres països on compartim la nostra experiència amb aquesta mena de joves, vam aprendre molts jocs per a fer amb ells, visitem llocs, comparti...

Pepi Gomis

NEETS - Mobilitat E+
Jun 23, 2021

I encourage everyone who wants to learn abroad to go to the office, there is sure to be a course prepared for them.

The summer of 2019 I participated in the course that was done in Bulgaria about NEETS, about young people who leave their studies early and there were people from other countries where we shared our experience with this kind of young people, we learned many games to do with them, we visited places,...

Pepi Gomis

NEETS - Mobility E+
Jun 23, 2021

Animo a todo el mundo que quiera aprender en el extranjero que se dirija a la oficina que seguro que hay un curso preparado para ellos.

El verano de 2019 participé en el curso que se hizo en Bulgaria sobre NEETS, sobre jóvenes que dejan pronto sus estudios y había gente de otros países donde compartimos nuestra experiencia con este tipo de jóvenes, aprendimos muchos juegos para hacer con ellos, visitamos lugares, compartimos experie...

Pepi Gomis

NEETS - Movilidad E+
Jun 23, 2021

Va ser una experiència meravellosa, que repetiria sense cap dubte.

L’estiu del 2019 vaig estar en l’Oficina d’EuroAltea com a part de les pràctiques Externes del Grau d’Estudis Anglesos de la Universitat d’Alacant. El que vaig fer durant aquest temps, va ser ajudar amb les xarxes socials i ajudar amb la traducció. Va ser una experiènci...

Maite Agullo

Pràctiques Universitàries
Jun 23, 2021

It was a wonderful experience, which I would definitely repeat.

In the summer of 2019 I was at the EuroAltea Office as part of the External Internship for the English Studies Degree at the University of Alicante. What I did during this time was to help with social media and help with translation. It was a wonderful experience, which I would definitely repeat.

Maite Agullo

University internships
Jun 23, 2021

Fue una experiencia maravillosa, que repetiría sin lugar a dudas.

El verano del 2019 estuve en la Oficina de EuroAltea como parte de las prácticas Externas del Grado de Estudios Ingleses de la Universidad de Alicante. Lo que hice durante este tiempo, fue ayudar con las redes sociales y ayudar con la traducción. Fue una experiencia maravillosa, que repetiría sin lu...

Maite Agullo

Prácticas universitarias
Jun 23, 2021

For me, participating in an Erasmus + project has been one of the most enriching experiences I have ever taken part in.

For me, participating in an Erasmus + project has been one of the most enriching experiences I have ever taken part in. From Euro Altea, the organisation and accompaniment during the whole process of the project has been a very important element for the use and enjoyment of the experience.

Paula Merenciano

Stop Diabetes - Mobility E+
Jun 23, 2021

Para mí, la participación en un proyecto Erasmus + ha sido una de las experiencias más enriquecedoras en que he tomado parte.

Para mí, la participación en un proyecto Erasmus + ha sido una de las experiencias más enriquecedoras en que he tomado parte. Desde Euro Altea, la organización y acompañamiento durante todo el proceso del proyecto ha sido un elemento muy importante para el aprovechamiento y goce de la experiencia.

Paula Merenciano

Stop Diabetes - Movilidad E+
Jun 23, 2021

Per a mí, la participació en un projecte Erasmus + ha estat una de les experiències més enriquidores en què he pres part.

Per a mí, la participació en un projecte Erasmus + ha estat una de les experiències més enriquidores en què he pres part. Des de Euro Altea, l’organització i acompanyament durant tot el procés del projecte ha sigut un element molt important per a l’aprofitament i gaudi de l’experiè...

Paula Merenciano

Stop Diabetes - Mobilitat E+
Jun 23, 2021

programa Eurodisea

Al final dels meus estudis de batxillerat, em preguntava si començar un màster o buscar un treball. Idealment, volia començar a treballar, però al mateix temps sabia que seria difícil trobar un bon treball sense experiència. Quan em vaig assabentar del programa Eurodisea, em vaig interessar molt i e...

Alexia

Altea
Mar 4, 2019

Eurodissey: A program that fits every young adult, no matter their background

At the end of my bachelor studies I was wondering whether to start a master or look for a job. Ideally I wanted to start working, but at the same time I knew that it would be hard to find a good job with no experience at all. When I heard of the Eurodyssey program I got really interested and quickly...

Alexia

Altea
Mar 4, 2019

Eurodisea: El programa que se adapta a todos los adultos jóvenes, sin importar los antecedentes que tengan

Al final de mis estudios de bachillerato, me preguntaba si comenzar un máster o buscar un trabajo. Idealmente, quería comenzar a trabajar, pero al mismo tiempo sabía que sería difícil encontrar un buen trabajo sin alguna experiencia. Cuando me enteré del programa Eurodisea, me interesé mucho y me in...

Alexia

Altea
Mar 4, 2019

An Amazing Opportunity

I finished my studies in June and I wanted to have another experience abroad. I had heard about Eurodyssey therefore I got in touch with the organisation which deals with this programme in Belgium. Soon after I registered on the website I got a phone call, had an interview and filled in some papers....

Laure

Altea
Mar 1, 2019

Una Oportunidad Increíble

Acabé mis estudios en Junio y quería tener otra experiencia en el extranjero. Había oído sobre Eurodyssey entonces contacté con la organizacíon que trata con este programa en Bélgica. Poco después que me había registrado en la web. Tuve que llamar, después realicé una entrevista y finalmente rellené...

Laure

Altea
Mar 1, 2019

An Amazing Opportunity

I finished my studies in June and I wanted to have another experience abroad. I had heard about Eurodyssey therefore I got in touch with the organisation which deals with this programme in Belgium. Soon after I registered on the website I got a phone call, had an interview and filled in some papers....

Laure

Altea
Mar 1, 2019

I can confidently recommend seeing what Eurodyssey can offer you and to take advantage of an opportunity like this

“I had finished my studies and was looking to obtain some professional experience, then I was told by a previous participant, that the Eurodyssey programme could be a good option for me. I had a look on the website, talked to my regional representatives and soon I was in Valencia, learning Spanish a...

Benjamin

Graphic Designer
Ticino, Switzerland
Feb 11, 2019

Puedo recomendar con confianza ver lo que Eurodisea puede ofrecerte y aprovechar de una oportunidad como esta.

“Terminé mis estudios y buscaba obtener alguna experiencia profesional, luego una participante anterior me dijo que el programa de Eurodisea podría ser una buena opción para mí. Eché un vistazo al sitio web, hablé con mis representantes regionales y pronto estuve en Valencia, aprendiendo españ...

Benjamin

Graphic Designer
Ticino, Switzerland
Feb 11, 2019

Puc recomanar amb confiança veure el que Eurodisea pot oferirte i aprofitar d’una oportunitat com aquesta

“Vaig acabar els meus estudis i buscava obtindre alguna experiència professional, després una participant anterior em va dir que el programa de Eurodisea podria ser una bona opció per a mi. Vaig donar una ullada al lloc web, vaig parlar amb els meus representants regionals i prompte vaig estar...

Benjamin

Graphic Designer
Ticino, Switzerland
Feb 11, 2019

Today I’m glad my curiosity overcame my fears

Last year I had no real plan, I just knew I wanted to learn something. The Social Center of Altea recommended me this European Voluntary Service in a German rest house. At first I was both curious and scared, the offer matched with my envies but I never travelled so far on my own. Today I’m glad my...

Alberto

European Voluntary Service
Wolfach, Germany
Jan 14, 2019

Today I’m glad my curiosity overcame my fears

Last year I had no real plan, I just knew I wanted to learn something. The Social Center of Altea recommended me this European Voluntary Service in a German rest house. At first I was both curious and scared, the offer matched with my envies but I never travelled so far on my own. Today I’m glad my...

Alberto

European Voluntary Service
Wolfach, Germany
Jan 14, 2019

Today I’m glad my curiosity overcame my fears

Last year I had no real plan, I just knew I wanted to learn something. The Social Center of Altea recommended me this European Voluntary Service in a German rest house. At first I was both curious and scared, the offer matched with my envies but I never travelled so far on my own. Today I’m glad my...

Alberto

European Voluntary Service
Wolfach, Germany
Jan 14, 2019

Take the step and you will be rewarded

Romania was my first Erasmus+ experience and I will never forget it! From the first day I felt at home. Going abroad allows you to break some stereotypes, you just face the reality on your own and you realize lots of things are much better than what you expected. The “human” part is definitely my be...

Victor

Job interview
Calimanesti, Romania
Dec 28, 2018

Da el paso y serás recompensado

Rumania fue mi primera experiencia Erasmus+ y nunca la olvidaré! Desde el primer día me sentí como en casa. Ir al extranjero te permite romper algunos estereotipos, te enfrentas a la realidad solo y te das cuenta de que muchas cosas son mucho mejores de lo que esperabas. La parte “humana...

Victor

Job interview
Calimanesti, Romania
Dec 28, 2018

Fes el pas i seràs recompensat.

Romania va ser la meua primera experiència Erasmus+ i mai l’oblidaré! Des del primer dia em vaig sentir com a casa. Anar a l’estranger et permet trencar alguns estereotips, tu sol t’enfrontes a la realitat i t’adones que moltes coses són molt millors del que esperaves. La par...

Victor

Job interview
Calimanesti, Romania
Dec 28, 2018

Una experiencia muy gratificante

Es una experiencia muy gratificante ya que viajas, conoces un nuevo país y conoces una nueva forma de vida, y lo mejor de todo es que lo haces con gente como tú. Sin duda alguna, animo a todos los jóvenes a que salgan de su zona de confort y exploren el mundo y sus diferentes culturas

Sandra

Empowering women in sport via media - Erasmus+: juventud en acción - Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

A very rewarding experience

It is a very gratifying experience to travel and to discover a new country and a new way of living, it’s even better because you do it together with people like you. With no doubt I strongly encourage youngsters to get out of their comfort zone and to explore the world and its different cultures. Er...

Sandra

Empowering women in sport via media
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

Una experiencia muy gratificante

Es una experiencia muy gratificante ya que viajas, conoces un nuevo país y conoces una nueva forma de vida, y lo mejor de todo es que lo haces con gente como tú. Sin duda alguna, animo a todos los jóvenes a que salgan de su zona de confort y exploren el mundo y sus diferentes culturas

Sandra

Empowering women in sport via media - Erasmus+: juventud en acción - Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

Toda experiencia Erasmus se te queda grabada en la cabeza

Toda experiencia Erasmus se te queda grabada en la cabeza. La ciudad de destino se queda como parte de tu procedencia también. Así como el resto de participantes los acabas sintiendo como amigos de toda la vida. Se afianzan relaciones, te abre la mente, mejoras las habilidades comunicativas así como...

Gabriel

Empowering women in sport via media - Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

The Erasmus experience remains forever in your head

The Erasmus experience remains forever in your head. The city in which the youth exchange takes place will remain as part of your origin. As well as the other participants will become friends for a lifetime. The Erasmus+ experience allows you to build strong relations, to open your mind, to improve...

Gabriel

Empowering women in sport via media
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

Toda experiencia Erasmus se te queda grabada en la cabeza

Toda experiencia Erasmus se te queda grabada en la cabeza. La ciudad de destino se queda como parte de tu procedencia también. Así como el resto de participantes los acabas sintiendo como amigos de toda la vida. Se afianzan relaciones, te abre la mente, mejoras las habilidades comunicativas así como...

Gabriel

Empowering women in sport via media - Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

Una experiencia recomedable 100%

Una experiencia recomedable 100%. Conoces culturas diferentes, lugares desconocidos, y personas increíbles, que sin duda te enriquecen como persona. Para ver ofertas de intercambio juvenil, da un clic aquí.

Yari

Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 2, 2018

A 100% recommended experience

A 100% recommended experience. You get to know different cultures, unknown places, and incredible people, that undoubtedly enrich you as a human being. To see mobility offers, click here.

Yari

Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 2, 2018

Una experiència recomedable 100%

Una experiència recomedable 100%. Coneixes cultures diferents, llocs desconeguts, i persones increïbles, que sens dubte t’enriqueixen com a persona. Per a veure ofertes d’intercanvi juvenil, dóna un clic ací.

Yari

Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 2, 2018

Patricia, con la becas EuroAltea en Belfast

Gracias a la Beca Euroaltea, que oferta anualmente el Ayuntamiento de Altea, he tenido la oportunidad de realizar un par de meses de prácticas en Irlanda del norte en el Belfast Print Workshop, un impresionante taller de grabado, y también cooperativa de artistas. Además de conocer el mundo del grab...

Patricia

Becas EuroAltea 2018
Belfast, UK
Oct 1, 2018

Patricia, with the EuroAltea grant in Belfast

Thanks to the Euroaltea Grant, offered annually by the City Council of Altea, I had the opportunity to do an internshipsa for a couple of months in Northern Ireland at the Belfast Print Workshop, an impressive engraving workshop, and also an artists’ cooperative. In addition to knowing the wor...

Patricia

Becas EuroAltea 2018
Belfast, UK
Oct 1, 2018

Patricia, con la becas EuroAltea en Belfast

Gràcies a la Beca *Euroaltea, que ofereix anualment l’Ajuntament d’Altea, he tingut l’oportunitat de realitzar un parell de mesos de pràctiques a Irlanda del nord en el Belfast *Print *Workshop, un impressionant taller de gravat, i també cooperativa d’artistes. A més de conèi...

Patricia

Becas EuroAltea 2018
Belfast, UK
Oct 1, 2018

And all that started with just an email.

Alicia, grafic designer, from Belgium, intern at the Ayuntamiento de Altea with the programme Eurodyssey “I didn´t know about the Eurodyssey programme until I received an email saying that an offer for an internship in Spain could interest me. I decided to apply and so, sending my CV directly....

Alicia

Grafic designer
Brussels
Jul 12, 2018

An inspiring job

Andres, from Spain, Employment technician at the town hall of Altea “I arrived in Altea in September 2017 thanks to a subvention of the Valencian Region, co-funded by the European Social Fund. From the situation of unemployed, looking for a job as a lawyer after finishing my studies in Law, no...

Andres

Employment technician
Altea
Jul 12, 2018

More than a first job opportunity, you need to think in terms of personal growth.

Betsy, from Belgium, European Project Assistant at EuroAltea (Europe Project Office) with the programme Eurodyssey “Six months after my graduation, I was still procrastinating to think about what I want and where I see myself. The only thing I knew before coming here in Altea was my willingnes...

Betsy

Assistant at EPO
Belgium
Jul 12, 2018

Més que una primera oportunitat de treball, necessites pensar en el desenvolupament personal.

Betsy, assistent de projectes europeus, belga, en pràctiques a EuroAltea amb el programa EURODISEA “Després de la meua graduació, vaig estar preguntant-me el que volia fer amb la meua vida. El que sabia és que volia treballar fora de Bèlgica i aprendre un nou idioma. Però com? On? Quan? Vaig d...

Betsy

Assistent en OPE
Bèlgica
Jul 12, 2018

Un treball totalment inesperat

Andrés, espanyol, Tècnic d’Ocupació de l’Ajuntament d’Altea “Vaig arribar a l’Ajuntament d’Altea al setembre de 2017 gràcies a una subvenció de la Generalitat Valenciana, cofinançada pel Fons Social Europeu. Vaig passar d’estar desocupat, després de diversos...

Andrés

Tècnic d'Ocupació
Espanya
Jul 12, 2018

Tot això comença amb un sol email.

Alicia, dissenyadora gràfica, belga, en pràctiques a l’Ajuntament d’Altea amb el programa EURODISEA “No coneixia el programa Eurodisea fins que un dia vaig rebre un email que em va avisar que hi havia una oferta que podia agradar-me. Em vaig inscriure i vaig enviar el meu currículu...

Alicia

Dissenyadora gràfica
Brussel·les
Jul 12, 2018

Más que una primera oportunidad de trabajo, necesitas pensar en el desarrollo personal.

Betsy, asistente de proyectos europeos, belga, en prácticas a EuroAltea (Oficina de Proyectos europeos) con el programa EURODISEA “Después de mi graduación, estuve preguntándome lo que quería hacer con mi vida. Lo que sabía es que quería trabajar fuera de Bélgica y aprender un nuevo idioma. Pe...

Betsy

Asistente en la OPE
Bélgica
Jul 12, 2018

Un trabajo totalmente inesperado

Andrés, español, Técnico de Empleo del Ayuntamiento de Altea “Llegué al Ayuntamiento de Altea en septiembre de 2017 gracias a una subvención de la Generalitat Valenciana, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Pasé de estar desempleado, después de varios meses buscando trabajo como abogado...

Andres

Técnico de Empleo
España
Jul 12, 2018

Todo esto empieza con un solo email

Alicia, diseño grafica, belga, en prácticas al Ayuntamiento de Altea con el programa EURODISEA “No conocía el programa Eurodisea hasta que un día recibí un email que me avisó de que había una oferta que podía gustarme. Me inscribí y envié mi curriculum. En un mes, todo cambió para mí. En Bruse...

Alicia

Diseño grafico
Belgica
Jul 9, 2018

If you have the opportunity, I wish you to live this wonderful experience too!

I am 20 years old and I am French. For my third year, I chose to do my internship within the wonderful team of EuroAltea. I work as a European project assistant. Therefore, my role is to participate in the development and implementation of projects funded by the European Project Office. I didn...

Thomas Pocthier

European Projects Assistant
Jul 16, 2021

Si tens l’oportunitat, et desitge que també vives aquesta meravellosa experiència!

Tinc 20 anys i soc francés. Per al meu tercer any, vaig triar realitzar les pràctiques dins del meravellós equip d’EuroAltea. Treball com a assistent de projectes europeus. Per tant, la meua funció és participar en el desenvolupament i implementació de projectes finançats per l’Oficina d...

Thomas Pocthier

Assistent de Projectes Europeus
Jul 16, 2021

Si tienes la oportunidad, ¡te deseo que también vivas esta maravillosa experiencia!

Tengo 20 años y soy francés. Para mi tercer año, elegí realizar las practicas dentro del maravilloso equipo de EuroAltea. Trabajo como asistente de proyectos europeos. Por lo tanto, mi función es participar en el desarrollo e implementación de proyectos financiados por la Oficina de Proyectos Europe...

Thomas Pocthier

Asistente de Proyectos Europeos
Jul 16, 2021

It’s clear that Eurodisea and EuroAltea are my little miracle

It is a pleasure to work for EuroAltea. They have given me a professional opportunity in the field of my studies. But also the opportunity to learn a third language and to work in an exceptional environment, with a very dynamic team. It’s clear that Eurodisea and EuroAltea are my little miracl...

Anna Porcher

European Projects Assistant
Jul 12, 2021

És clar que Eurodisea i EuroAltea són el meu petit miracle.

És una sort treballar per a EuroAltea. Em van brindar una oportunitat professional en l’àmbit dels meus estudis. Però també la possibilitat d’aprendre un tercer idioma i de treballar en un entorn excepcional, amb un equip molt dinàmic. És clar que Eurodisea i EuroAltea són el meu petit m...

Anna Porcher

Assistent de Projectes Europeus
Jul 12, 2021

Está claro que Eurodisea y EuroAltea son mi pequeño milagro

Es una suerte trabajar para EuroAltea. Me brindaron una oportunidad profesional en el ámbito de mis estudios. Pero también la posibilidad de aprender un tercer idioma y de trabajar en un entorno excepcional, con un equipo muy dinámico. Está claro que Eurodisea y EuroAltea son mi pequeño milagro.

Anna Porcher

Asistente de Proyectos Europeos
Jul 12, 2021

A week in the cultural capital, well… it was impressive.

The StopDiabetes project in Plovdiv, Bulgaria in 2019 was unforgettable: one week in the cultural capital, well… it was awesome. I went as one of the two leaders. We were practicing spoken and written English, hours of cultural exchange and learning about healthy habits. The young people from...

Ekaterina Kumaritova

Stop Diabetes Leader - Mobility E+
Jun 23, 2021

Una setmana en la capital cultural, bo… va ser impressionant.

El projecte “StopDiabetes” en Plovdiv, Bulgària del 2019 va ser inoblidable: una setmana en la capital cultural, bo… va ser impressionant. Vaig ser com una de les dues líders. Practicàvem engonals parlat i escrit, hores d’intercanvi cultural i aprenent sobre hàbits saludables...

Ekaterina Kumaritova

Líder Stop Diabetis - Mobilitat E+
Jun 23, 2021

Una semana en la capital cultural, bueno… fue impresionante.

El proyecto “StopDiabetes” en Plovdiv, Bulgaria del 2019 fue inolvidable: una semana en la capital cultural, bueno… fue impresionante. Fui como una de las dos líderes. Practicábamos ingles hablado y escrito, horas de intercambio cultural y aprendiendo sobre hábitos saludables. Los...

Ekaterina Kumaritova

Líder Stop Diabetes - Movilidad E+
Jun 23, 2021

Anime a tothom que vulga aprendre a l’estranger que es dirigisca a l’oficina que segur que hi ha un curs preparat per a ells.

L’estiu de 2019 vaig participar en el curs que es va fer a Bulgària sobre NEETS, sobre joves que deixen aviat els seus estudis i hi havia gent d’altres països on compartim la nostra experiència amb aquesta mena de joves, vam aprendre molts jocs per a fer amb ells, visitem llocs, comparti...

Pepi Gomis

NEETS - Mobilitat E+
Jun 23, 2021

I encourage everyone who wants to learn abroad to go to the office, there is sure to be a course prepared for them.

The summer of 2019 I participated in the course that was done in Bulgaria about NEETS, about young people who leave their studies early and there were people from other countries where we shared our experience with this kind of young people, we learned many games to do with them, we visited places,...

Pepi Gomis

NEETS - Mobility E+
Jun 23, 2021

Animo a todo el mundo que quiera aprender en el extranjero que se dirija a la oficina que seguro que hay un curso preparado para ellos.

El verano de 2019 participé en el curso que se hizo en Bulgaria sobre NEETS, sobre jóvenes que dejan pronto sus estudios y había gente de otros países donde compartimos nuestra experiencia con este tipo de jóvenes, aprendimos muchos juegos para hacer con ellos, visitamos lugares, compartimos experie...

Pepi Gomis

NEETS - Movilidad E+
Jun 23, 2021

Va ser una experiència meravellosa, que repetiria sense cap dubte.

L’estiu del 2019 vaig estar en l’Oficina d’EuroAltea com a part de les pràctiques Externes del Grau d’Estudis Anglesos de la Universitat d’Alacant. El que vaig fer durant aquest temps, va ser ajudar amb les xarxes socials i ajudar amb la traducció. Va ser una experiènci...

Maite Agullo

Pràctiques Universitàries
Jun 23, 2021

It was a wonderful experience, which I would definitely repeat.

In the summer of 2019 I was at the EuroAltea Office as part of the External Internship for the English Studies Degree at the University of Alicante. What I did during this time was to help with social media and help with translation. It was a wonderful experience, which I would definitely repeat.

Maite Agullo

University internships
Jun 23, 2021

Fue una experiencia maravillosa, que repetiría sin lugar a dudas.

El verano del 2019 estuve en la Oficina de EuroAltea como parte de las prácticas Externas del Grado de Estudios Ingleses de la Universidad de Alicante. Lo que hice durante este tiempo, fue ayudar con las redes sociales y ayudar con la traducción. Fue una experiencia maravillosa, que repetiría sin lu...

Maite Agullo

Prácticas universitarias
Jun 23, 2021

For me, participating in an Erasmus + project has been one of the most enriching experiences I have ever taken part in.

For me, participating in an Erasmus + project has been one of the most enriching experiences I have ever taken part in. From Euro Altea, the organisation and accompaniment during the whole process of the project has been a very important element for the use and enjoyment of the experience.

Paula Merenciano

Stop Diabetes - Mobility E+
Jun 23, 2021

Para mí, la participación en un proyecto Erasmus + ha sido una de las experiencias más enriquecedoras en que he tomado parte.

Para mí, la participación en un proyecto Erasmus + ha sido una de las experiencias más enriquecedoras en que he tomado parte. Desde Euro Altea, la organización y acompañamiento durante todo el proceso del proyecto ha sido un elemento muy importante para el aprovechamiento y goce de la experiencia.

Paula Merenciano

Stop Diabetes - Movilidad E+
Jun 23, 2021

Per a mí, la participació en un projecte Erasmus + ha estat una de les experiències més enriquidores en què he pres part.

Per a mí, la participació en un projecte Erasmus + ha estat una de les experiències més enriquidores en què he pres part. Des de Euro Altea, l’organització i acompanyament durant tot el procés del projecte ha sigut un element molt important per a l’aprofitament i gaudi de l’experiè...

Paula Merenciano

Stop Diabetes - Mobilitat E+
Jun 23, 2021

programa Eurodisea

Al final dels meus estudis de batxillerat, em preguntava si començar un màster o buscar un treball. Idealment, volia començar a treballar, però al mateix temps sabia que seria difícil trobar un bon treball sense experiència. Quan em vaig assabentar del programa Eurodisea, em vaig interessar molt i e...

Alexia

Altea
Mar 4, 2019

Eurodissey: A program that fits every young adult, no matter their background

At the end of my bachelor studies I was wondering whether to start a master or look for a job. Ideally I wanted to start working, but at the same time I knew that it would be hard to find a good job with no experience at all. When I heard of the Eurodyssey program I got really interested and quickly...

Alexia

Altea
Mar 4, 2019

Eurodisea: El programa que se adapta a todos los adultos jóvenes, sin importar los antecedentes que tengan

Al final de mis estudios de bachillerato, me preguntaba si comenzar un máster o buscar un trabajo. Idealmente, quería comenzar a trabajar, pero al mismo tiempo sabía que sería difícil encontrar un buen trabajo sin alguna experiencia. Cuando me enteré del programa Eurodisea, me interesé mucho y me in...

Alexia

Altea
Mar 4, 2019

An Amazing Opportunity

I finished my studies in June and I wanted to have another experience abroad. I had heard about Eurodyssey therefore I got in touch with the organisation which deals with this programme in Belgium. Soon after I registered on the website I got a phone call, had an interview and filled in some papers....

Laure

Altea
Mar 1, 2019

Una Oportunidad Increíble

Acabé mis estudios en Junio y quería tener otra experiencia en el extranjero. Había oído sobre Eurodyssey entonces contacté con la organizacíon que trata con este programa en Bélgica. Poco después que me había registrado en la web. Tuve que llamar, después realicé una entrevista y finalmente rellené...

Laure

Altea
Mar 1, 2019

An Amazing Opportunity

I finished my studies in June and I wanted to have another experience abroad. I had heard about Eurodyssey therefore I got in touch with the organisation which deals with this programme in Belgium. Soon after I registered on the website I got a phone call, had an interview and filled in some papers....

Laure

Altea
Mar 1, 2019

I can confidently recommend seeing what Eurodyssey can offer you and to take advantage of an opportunity like this

“I had finished my studies and was looking to obtain some professional experience, then I was told by a previous participant, that the Eurodyssey programme could be a good option for me. I had a look on the website, talked to my regional representatives and soon I was in Valencia, learning Spanish a...

Benjamin

Graphic Designer
Ticino, Switzerland
Feb 11, 2019

Puedo recomendar con confianza ver lo que Eurodisea puede ofrecerte y aprovechar de una oportunidad como esta.

“Terminé mis estudios y buscaba obtener alguna experiencia profesional, luego una participante anterior me dijo que el programa de Eurodisea podría ser una buena opción para mí. Eché un vistazo al sitio web, hablé con mis representantes regionales y pronto estuve en Valencia, aprendiendo españ...

Benjamin

Graphic Designer
Ticino, Switzerland
Feb 11, 2019

Puc recomanar amb confiança veure el que Eurodisea pot oferirte i aprofitar d’una oportunitat com aquesta

“Vaig acabar els meus estudis i buscava obtindre alguna experiència professional, després una participant anterior em va dir que el programa de Eurodisea podria ser una bona opció per a mi. Vaig donar una ullada al lloc web, vaig parlar amb els meus representants regionals i prompte vaig estar...

Benjamin

Graphic Designer
Ticino, Switzerland
Feb 11, 2019

Today I’m glad my curiosity overcame my fears

Last year I had no real plan, I just knew I wanted to learn something. The Social Center of Altea recommended me this European Voluntary Service in a German rest house. At first I was both curious and scared, the offer matched with my envies but I never travelled so far on my own. Today I’m glad my...

Alberto

European Voluntary Service
Wolfach, Germany
Jan 14, 2019

Today I’m glad my curiosity overcame my fears

Last year I had no real plan, I just knew I wanted to learn something. The Social Center of Altea recommended me this European Voluntary Service in a German rest house. At first I was both curious and scared, the offer matched with my envies but I never travelled so far on my own. Today I’m glad my...

Alberto

European Voluntary Service
Wolfach, Germany
Jan 14, 2019

Today I’m glad my curiosity overcame my fears

Last year I had no real plan, I just knew I wanted to learn something. The Social Center of Altea recommended me this European Voluntary Service in a German rest house. At first I was both curious and scared, the offer matched with my envies but I never travelled so far on my own. Today I’m glad my...

Alberto

European Voluntary Service
Wolfach, Germany
Jan 14, 2019

Take the step and you will be rewarded

Romania was my first Erasmus+ experience and I will never forget it! From the first day I felt at home. Going abroad allows you to break some stereotypes, you just face the reality on your own and you realize lots of things are much better than what you expected. The “human” part is definitely my be...

Victor

Job interview
Calimanesti, Romania
Dec 28, 2018

Da el paso y serás recompensado

Rumania fue mi primera experiencia Erasmus+ y nunca la olvidaré! Desde el primer día me sentí como en casa. Ir al extranjero te permite romper algunos estereotipos, te enfrentas a la realidad solo y te das cuenta de que muchas cosas son mucho mejores de lo que esperabas. La parte “humana...

Victor

Job interview
Calimanesti, Romania
Dec 28, 2018

Fes el pas i seràs recompensat.

Romania va ser la meua primera experiència Erasmus+ i mai l’oblidaré! Des del primer dia em vaig sentir com a casa. Anar a l’estranger et permet trencar alguns estereotips, tu sol t’enfrontes a la realitat i t’adones que moltes coses són molt millors del que esperaves. La par...

Victor

Job interview
Calimanesti, Romania
Dec 28, 2018

Una experiencia muy gratificante

Es una experiencia muy gratificante ya que viajas, conoces un nuevo país y conoces una nueva forma de vida, y lo mejor de todo es que lo haces con gente como tú. Sin duda alguna, animo a todos los jóvenes a que salgan de su zona de confort y exploren el mundo y sus diferentes culturas

Sandra

Empowering women in sport via media - Erasmus+: juventud en acción - Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

A very rewarding experience

It is a very gratifying experience to travel and to discover a new country and a new way of living, it’s even better because you do it together with people like you. With no doubt I strongly encourage youngsters to get out of their comfort zone and to explore the world and its different cultures. Er...

Sandra

Empowering women in sport via media
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

Una experiencia muy gratificante

Es una experiencia muy gratificante ya que viajas, conoces un nuevo país y conoces una nueva forma de vida, y lo mejor de todo es que lo haces con gente como tú. Sin duda alguna, animo a todos los jóvenes a que salgan de su zona de confort y exploren el mundo y sus diferentes culturas

Sandra

Empowering women in sport via media - Erasmus+: juventud en acción - Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

Toda experiencia Erasmus se te queda grabada en la cabeza

Toda experiencia Erasmus se te queda grabada en la cabeza. La ciudad de destino se queda como parte de tu procedencia también. Así como el resto de participantes los acabas sintiendo como amigos de toda la vida. Se afianzan relaciones, te abre la mente, mejoras las habilidades comunicativas así como...

Gabriel

Empowering women in sport via media - Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

The Erasmus experience remains forever in your head

The Erasmus experience remains forever in your head. The city in which the youth exchange takes place will remain as part of your origin. As well as the other participants will become friends for a lifetime. The Erasmus+ experience allows you to build strong relations, to open your mind, to improve...

Gabriel

Empowering women in sport via media
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

Toda experiencia Erasmus se te queda grabada en la cabeza

Toda experiencia Erasmus se te queda grabada en la cabeza. La ciudad de destino se queda como parte de tu procedencia también. Así como el resto de participantes los acabas sintiendo como amigos de toda la vida. Se afianzan relaciones, te abre la mente, mejoras las habilidades comunicativas así como...

Gabriel

Empowering women in sport via media - Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 18, 2018

Una experiencia recomedable 100%

Una experiencia recomedable 100%. Conoces culturas diferentes, lugares desconocidos, y personas increíbles, que sin duda te enriquecen como persona. Para ver ofertas de intercambio juvenil, da un clic aquí.

Yari

Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 2, 2018

A 100% recommended experience

A 100% recommended experience. You get to know different cultures, unknown places, and incredible people, that undoubtedly enrich you as a human being. To see mobility offers, click here.

Yari

Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 2, 2018

Una experiència recomedable 100%

Una experiència recomedable 100%. Coneixes cultures diferents, llocs desconeguts, i persones increïbles, que sens dubte t’enriqueixen com a persona. Per a veure ofertes d’intercanvi juvenil, dóna un clic ací.

Yari

Erasmus+: juventud en acción
Edirne, Turquía
Oct 2, 2018

Patricia, con la becas EuroAltea en Belfast

Gracias a la Beca Euroaltea, que oferta anualmente el Ayuntamiento de Altea, he tenido la oportunidad de realizar un par de meses de prácticas en Irlanda del norte en el Belfast Print Workshop, un impresionante taller de grabado, y también cooperativa de artistas. Además de conocer el mundo del grab...

Patricia

Becas EuroAltea 2018
Belfast, UK
Oct 1, 2018

Patricia, with the EuroAltea grant in Belfast

Thanks to the Euroaltea Grant, offered annually by the City Council of Altea, I had the opportunity to do an internshipsa for a couple of months in Northern Ireland at the Belfast Print Workshop, an impressive engraving workshop, and also an artists’ cooperative. In addition to knowing the wor...

Patricia

Becas EuroAltea 2018
Belfast, UK
Oct 1, 2018

Patricia, con la becas EuroAltea en Belfast

Gràcies a la Beca *Euroaltea, que ofereix anualment l’Ajuntament d’Altea, he tingut l’oportunitat de realitzar un parell de mesos de pràctiques a Irlanda del nord en el Belfast *Print *Workshop, un impressionant taller de gravat, i també cooperativa d’artistes. A més de conèi...

Patricia

Becas EuroAltea 2018
Belfast, UK
Oct 1, 2018

And all that started with just an email.

Alicia, grafic designer, from Belgium, intern at the Ayuntamiento de Altea with the programme Eurodyssey “I didn´t know about the Eurodyssey programme until I received an email saying that an offer for an internship in Spain could interest me. I decided to apply and so, sending my CV directly....

Alicia

Grafic designer
Brussels
Jul 12, 2018

An inspiring job

Andres, from Spain, Employment technician at the town hall of Altea “I arrived in Altea in September 2017 thanks to a subvention of the Valencian Region, co-funded by the European Social Fund. From the situation of unemployed, looking for a job as a lawyer after finishing my studies in Law, no...

Andres

Employment technician
Altea
Jul 12, 2018

More than a first job opportunity, you need to think in terms of personal growth.

Betsy, from Belgium, European Project Assistant at EuroAltea (Europe Project Office) with the programme Eurodyssey “Six months after my graduation, I was still procrastinating to think about what I want and where I see myself. The only thing I knew before coming here in Altea was my willingnes...

Betsy

Assistant at EPO
Belgium
Jul 12, 2018

Més que una primera oportunitat de treball, necessites pensar en el desenvolupament personal.

Betsy, assistent de projectes europeus, belga, en pràctiques a EuroAltea amb el programa EURODISEA “Després de la meua graduació, vaig estar preguntant-me el que volia fer amb la meua vida. El que sabia és que volia treballar fora de Bèlgica i aprendre un nou idioma. Però com? On? Quan? Vaig d...

Betsy

Assistent en OPE
Bèlgica
Jul 12, 2018

Un treball totalment inesperat

Andrés, espanyol, Tècnic d’Ocupació de l’Ajuntament d’Altea “Vaig arribar a l’Ajuntament d’Altea al setembre de 2017 gràcies a una subvenció de la Generalitat Valenciana, cofinançada pel Fons Social Europeu. Vaig passar d’estar desocupat, després de diversos...

Andrés

Tècnic d'Ocupació
Espanya
Jul 12, 2018

Tot això comença amb un sol email.

Alicia, dissenyadora gràfica, belga, en pràctiques a l’Ajuntament d’Altea amb el programa EURODISEA “No coneixia el programa Eurodisea fins que un dia vaig rebre un email que em va avisar que hi havia una oferta que podia agradar-me. Em vaig inscriure i vaig enviar el meu currículu...

Alicia

Dissenyadora gràfica
Brussel·les
Jul 12, 2018

Más que una primera oportunidad de trabajo, necesitas pensar en el desarrollo personal.

Betsy, asistente de proyectos europeos, belga, en prácticas a EuroAltea (Oficina de Proyectos europeos) con el programa EURODISEA “Después de mi graduación, estuve preguntándome lo que quería hacer con mi vida. Lo que sabía es que quería trabajar fuera de Bélgica y aprender un nuevo idioma. Pe...

Betsy

Asistente en la OPE
Bélgica
Jul 12, 2018

Un trabajo totalmente inesperado

Andrés, español, Técnico de Empleo del Ayuntamiento de Altea “Llegué al Ayuntamiento de Altea en septiembre de 2017 gracias a una subvención de la Generalitat Valenciana, cofinanciada por el Fondo Social Europeo. Pasé de estar desempleado, después de varios meses buscando trabajo como abogado...

Andres

Técnico de Empleo
España
Jul 12, 2018

Todo esto empieza con un solo email

Alicia, diseño grafica, belga, en prácticas al Ayuntamiento de Altea con el programa EURODISEA “No conocía el programa Eurodisea hasta que un día recibí un email que me avisó de que había una oferta que podía gustarme. Me inscribí y envié mi curriculum. En un mes, todo cambió para mí. En Bruse...

Alicia

Diseño grafico
Belgica
Jul 9, 2018

EuroAltea

L’àmbit dels programes europeus és realment extens i heterogeni. Per a poder assessorar en esta complexa matèria a la resta d’àrees municipals, a les empresas alteanes, als jóvens i a la ciutadania del municipi en general, es va crear a març de 2017, l’Oficina de Projectes Europeus (OPE) d’Altea, amb la fi d’orientar i assessorar en la captació de finançament europeu.

L’objectiu que es persegueix és estimular i motivar la participació d’Altea (a nivell institucional, empresarial, ciutadania, etc) en les diverses activitats finançades per la Unió Europea.