Urbact III

URBACT és un programa europeu d’aprenentatge i intercanvi posat en marxa en 2002 i cofinançat per la Unió Europea (a través del Fons Europeu de Desenrotllament Regional) i els Estats membres, que promou el desenrotllament urbà sostenible, capacitant a les ciutats per a desenrotllar en col·laboració solucions front els majors desafiaments urbans, reafirmant el paper clau que juguen davant de canvis socials de complexitat creixent, i integrant i millorant l’eficàcia de les polítiques regionals i de cohesió.

URBACT està integrat actualment per 500 ciutats, 29 països i 7000 professionals que participen activament ajudant a les ciutats a desenrotllar i compartir solucions pràctiques noves i sostenibles que integren la dimensió econòmica, social i mediambiental. Permet a les ciutats compartir les bones pràctiques i les experiències adquirides amb tots els professionals implicats en la política urbana en tota Europa.

Després d’URBACT I (2003-2006) i URBACT II (2007-2013) , la nova edició del programa europeu de cooperació territorial URBACT III es durà a terme durant el període de programació 2014-2020.

URBACT III contribuirà als objectius d’Europa 2020, proporcionant un mecanisme per a desenrotllar coneixements i habilitats a tots els agents involucrats en l’aplicació de la política urbana. Estes noves capacitats adquirides a través de la participació en el programa contribuiran a unes ciutats europees més forts i vibrants, i ajudaran a abordar qüestions urbanes emergents vinculades a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador (les tres prioritats d’Europa 2020).

Per a respondre als nombrosos desafiaments a què s’enfronten les zones urbanes, les administracions municipals han de millorar contínuament i desenrotllar els coneixements i habilitats que els permeten crear i aplicar una política integrada i sostenible. Esta millora de les capacitats contribuirà positivament a la implementació dels programes operatius per al període de programació 2014-2020, durant el qual es pretén enfortir la dimensió urbana de les polítiques de cohesió. Les ciutats (especialment les xicotetes i mitjanes) , manquen sovint dels recursos per a identificar i aplicar les bones pràctiques europees per si mateixes, i este problema s’agreuja en un període d’austeritat com l’actual. URBACT III pot ser una ruta, de cost relativament davall, per a l’accés a les últimes idees i les bones pràctiques de les ciutats de tota Europa. Fonamentalment, el programa combina este accés als coneixements tècnics amb un enfocament pràctic en la en la transferència de l’experiència.

El programa URBACT III s’organitzarà entorn de quatre objectius principals:

 • Capacitat de realització de polítiques: capacitar a les ciutats per a gestionar polítiques i pràctiques urbanes sostenibles de forma participativa i integrada.
 • Disseny de polítiques: millorar el disseny de polítiques i pràctiques urbanes sostenibles en les ciutats.
 • Implementació de polítiques: aplicar les estratègies i accions urbanes sostenibles i integrades en les ciutats.
 • Construir i compartir coneixement: garantir que els professionals i els responsables de la presa de decisions a tots els nivells tenen accés a un coneixement compartit sobre tots els aspectes del desenrotllament urbà sostenible per a millorar les polítiques de desenrotllament les ciutats.

Per a aconseguir estos objectius, URBACT III pretén desenrotllar tres tipus d’accions: intercanvi transnacional, creació de capacitats i capitalització i difusió.

Informació i font:

Si vols, pots contactar amb nosaltres a través del següent formulari
  Al usar este formulario accedes al almacenamiento y gestión de tus datos por parte de esta web.

  ¿On estem?

  OFICINA DE PROJECTES EUROPEUS

  Carrer Pont de Montcau nº 14 ,1ª planta

  Casa de Cultura

  03590 Altea (Alacant)


  Email: europa@altea.es

  Tel: +34 96 584 13 00 (ext. 1233)

  ⓒ EuroAltea Avís legal | Política de privadesa | Política de cookies | Desenvolupat per Apps & Up