• Ciutats voluntàries

  Pressupost

  599.954,25 €

  Dates del projecte

  Abril 2019 – Juny 2021

  Descripció

  URBACT és un programa de la Unió Europea que promou el desenvolupament urbà sostenible, capacitant a les ciutats per a desenvolupar de forma col·laborativa, mitjançant la transferència de bones pràctiques, solucions davant els diferents desafiaments urbans, reafirmant així el paper clau que juguen els municipis davant canvis socials, econòmics i mediambientals de complexitat creixent. URBACT III (2014-2020), dins del qual s’emmarca el present projecte, contribueix a aconseguir els objectius d’Europa 2020, proporcionant un mecanisme per a desenvolupar coneixements i habilitats a tots els agents involucrats en l’aplicació de la política urbana. Es pretén construir ciutats europees més fortes, cohesionades i vibrants, i abordar qüestions urbanes emergents vinculant-les a un creixement intel·ligent, sostenible i integrador, les tres prioritats essencials d’Europa 2020.

  Objectius

  • Capacitar a les ciutats per a gestionar polítiques i pràctiques urbanes sostenibles de forma participativa i integrada.
  • Millorar el disseny de polítiques i pràctiques urbanes sostenibles.
  • Aplicar estratègies i acciones urbanes sostenibles i integrades.
  • Garantir que els professionals i els responsables de la presa de decisions, a tots els nivells, tinguen accés a un coneixement compartit sobre tots els aspectes del desenvolupament urbà sostenible per a millorar les polítiques de desenvolupament de les ciutats.

  EuroAltea, Premi al Voluntariat

  EuroAltea, l’Oficina de Projectes Europeus de l’Ajuntament d’Altea, ha guanyat el Premi al Voluntariat gràcies al seu treball de col·laboració en el projecte URBACT: Ciutats Voluntàries, dut a cap de forma conjunta entre l’Ajuntament i les associacions locals De Amicitia, Corazón Exprés i Creu Roja Altea.

  Aquest premi arriba com a reconeixement a la labor realitzada, tant per EuroAltea com per la resta d’associacions participants en el projecte, i suposa una motivació més per a continuar emprenent nous projectes que redunden en el benefici de la comunitat.

  Testimonis

  La regidora de Projectes Europeus de l’Ajuntament d’Altea comparteix aquestes paraules d’agraïment pel premi rebut:

  Magdalena López, presidenta de Corazón Exprés:

  El president de De Amicitia, Igancio González, sobre el que suposa per a l’associació la participació en URBACT III:

  Inmaculada Martínez, presidenta de Creu Roja Altea:

  Socis