• Aliança de ciutats pel Desenvolupament Sostenible

    Creada en 2016 pel Consell del la Generalitat Valenciana, l’Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible pretén difondre i traslladar a nivell local la importància de comprometre’s amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (*ODS) de l’Agenda 2030 de Nacions Unides.

    Amb això tracta de potenciar-se el paper de la ciutadania global, a partir del coneixement de la realitat dels països empobrits i els factors que agreugen la desigualtat, la injustícia social i la inequitat de gènere, que contribuïsca a formar ciutadans i ciutadanes amb esperit crític, participatius i solidaris, a favor d’un desenvolupament humà sostenible, equitatiu i incloent.

    La present Aliança considera essencial la territorialització dels objectius recollits en l’Agenda 2030 de Nacions Unides, començant pel nivell municipal com a primers i més pròxims actors de les polítiques públiques a la societat.

    El Ple de l’Ajuntament d’Altea va certificar la incorporació a l’Aliança de Ciutats pel Desenvolupament Sostenible en sessió celebrada el 6 de maig de 2021.