• Xarxa d’Entitats Locals per al’Agenda 2030

  La Xarxa d’Entitats Locals per a l’Agenda 2030 és una iniciativa de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies que reuneix els municipis compromesos amb la implementació dels objectius de desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 de l’Organització de Nacions Unides.

  La participació en aquesta xarxa implica per a les entitats locals que formen part de la mateixa el compromís d’aplicar de manera transversal i en totes les seues polítiques públiques aquests objectius. Una de les finalitats essencials de la Xarxa és facilitar la coordinació municipal amb la finalitat de millorar el procés d’implementació de l’Agenda.

  Entre els objectius específics destaquen els següents:

  • Promoció del coneixement, sensibilització i implantació dels *ODS de l’Agenda 2030 en les entitats locals espanyoles.
  • Enfortiment i legitimació del paper estratègic que juguen les autoritats locals en el desenvolupament de l’Agenda 2030 a Espanya de cara a aconseguir la millor incidència política, mitjançant l’impuls de polítiques de cohesió a nivell local.
  • Possibilitar l’intercanvi d’actuacions i experiències entre els Governs Locals que integren la Xarxa.
  • Oferir serveis d’assessorament i assistència per als seus membres, formació de tècnics i la mútua cooperació entre les autoritats de les Entitats Locals en la localització dels objectius recollits en l’Agenda 2030.
  • Treballar amb els Governs Locals línies d’actuació concretes després de la crisi provocada pel COVID-19 per a donar una resposta en el territori alineada amb l’Agenda 2030.