• Disseny de pràctiques basades en jocs per a la inclusió de xiquets migrants

  Pressupost

  119.560 €

  Dates del projecte

  Novembre 2018 – Novembre 2020

  Descripció

  El projecte LEVEL UP es dirigeix a alumnes migrants i pretén fomentar la inclusió i el respecte dins de les escoles, a través de la introducció de sistemes de “ludificació” en l’àmbit educatiu. Comunament conegut com a “gamificació”. Aquest innovador enfocament, que afegeix elements de joc com la narració d’històries, la resolució de problemes, les regles, la col·laboració, la competició, los sistemes de recompensa, la retroalimentació i l’aprenentatge a través de l’assaig i error en situacions no lúdiques, promou el compromís, la participació i el treball en equipo en les escoles. El projecte es basa en una col·laboració transnacional entre universitats, col·legis i entitats locals.

  Objectius

  • Millorar la forma en la qual els professors i els centres escolars promouen la integració cultural entre els seus alumnes, comparant situacions en distints països europeus.
  • Promoure una educació més sociable i integradora.
  • Contribuir a la inhibició de comportaments discriminatoris millorant la sociabilitat dins dels sistemes escolares europeus.
  • Promoure mètodes d’ensenyament interdisciplinaris i multiculturals en l’àmbit de l’educació primària i recopilar les millors pràctiques, basades en el joc en l’àmbit de la integració i la tolerància en l’entorn escolar.

  Socis