• Pacte dels alcaldes

  El Pacte dels alcaldes és el principal moviment europeu, amb el suport de la Comissió Europea, en el qual participen conjuntament les autoritats locals i regionals. A través d’aquesta iniciativa, llançada en 2008, els representants municipals es comprometen a adoptar acords i actuar de manera concreta en matèria de clima i energia.

  Objectius

  L’Ajuntament d’Altea, en unir-se al moviment, es va comprometre a:

  • Reduir l’emissió de CO2 (i en la mesura del possible, altres emissions de gasos d’efecte hivernacle) al seu territori en un 40% com a mínim abans de 2030, en particular mitjançant la millora de l’eficiència energètica i un major aprofitament de fonts d’energia renovables.
  • Augmentar la seua resiliència mitjançant l’adaptació a les repercussions del canvi climàtic.

  Etapes

  Etapes

  Amb el fi de traduir tals compromisos en fets, l’Ajuntament d’Altea segueix el següent planejament per etapes:

  • Realització d’un inventari periòdic d’emissions de referència i una avaluació de riscos i vulnerabilitats derivades del canvi climàtic.
  • Presentació d’un Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible en un termini de dos anys, a partir de l’adopció de l’acord per l’Ajuntament.
  • Elaboració d’un informe de revisió almenys cada dos anys, des de la presentació del Pla d’Acció pel Clima i l’Energia Sostenible, amb fins d’avaluació, seguiment i control.