• Logo EURODYSSEY

  Dates del projecte

  Des de 2019 fins a l’actualitat.

  Beneficiaris

  Empreses i joves (de 18 a 30 anys) residents a les regions europees participants.

  Descripció

  Eurodisea és un programa de mobilitat transnacional d’intercanvi dins de l’Assemblea de les Regions d’Europa (ARE), que ofereix a les persones joves, entre 18 a 30 anys, la possibilitat d’adquirir experiència professional i personal (aprendre una llengua estrangera, millorar el seu coneixement sobre ella, etc.), mitjançant la realització de pràctiques retribuïdes, entre tres i sis mesos, realitzades en empreses de les regions adherides al programa.

  Objectius

  • Promoure i facilitar l’intercanvi professional al territori de la Unió Europea, així com la integració social, laboral i cultural dels joves participants.
  • Millorar les capacitats i aptituds de cara a una millor accessibilitat al mercat laboral del jovent en pràctiques.
  • Facilitar a les empreses participants la contractació de professionals estrangers, cosa que implica una gran riquesa cultural i professional per a les empreses.

  Projecte en imatges