• EnEnWomen: Promovent la participació de la dona en temps de pandèmia

  Pressupost

  87.220 €

  Dates del projecte

  Febrer 2022 – Maig 2024

  Descripció:

  El projecte EnEnWomen es realitza com a resposta a la crisi social provocada per la COVID-19, i amb la perspectiva posada en la seua incidència en la situació de la dona. De forma concreta, amb aquesta iniciativa es pretén explorar els efectes de la pandèmia, en el debat democràtic i el gaudi dels drets humans, fonamentals per part de les dones. Especialment, aquells grups que puguen trobar-se en situació de vulnerabilitat, com són les víctimes de violència de gènere, les que han experimentat dificultades educatives, laborals o socials per raó de sexe, o aquelles que procedisquen de zones rurals i han gaudit de menys oportunitats de desenvolupament.

  El present projecte tracta d’analitzar i diagnosticar la situació exacta d’aquests grups de dones, crear un debat i conscienciar d’acord amb els resultats obtinguts i, en últim terme, fomentar la seua inclusió social, especialment mitjançant el ple exercici de tots els seus drets.

  Objectius

  • Estudiar i debatre sobre els efectes de la COVID-19, en el gaudi dels drets fonamentals, centrant-se en les qüestions relacionades amb la situació de la dona (violència de gènere, dificultats d’ocupació i educació, falta de participació).
  • Estimular el diàleg democràtic com a element essencial per a la millora de la inclusió social.
  • Fomentar la participació activa de les dones en la vida social.
  • Educar a la ciutadania sobre els valors de la Unió Europea i reforçar el sentiment de pertinença a ella.

  Altres punts a destacar

  El projecte “EnEnWomen” advoca, de forma genèrica, per la promoció de la igualtat de gènere, la conscienciació sobre la problemàtica de la violència contra la dona i intrafamiliar, i el foment de les oportunitats d’aprenentatge internacional, per a millorar les seues habilitats i la seua integració en la comunitat.

  Es combinen ferramentes d’educació formal i no formal, incloses aquelles d’àmbit digital, a més de la participació de diferents entitats, la diversitat de les quals pot suposar un millor aprofitament dels tallers i activitats a realitzar (Municipalitats, centres de dones o organitzacions no governamentals de zones rurals).

  Encontres

  Bucarest, Romania, 6 – 9 de juliol de 2023.
  París, França, 16 – 20 de novembre de 2023.
  Molfetta, Itàlia, 22 – 26 de febrer de 2024.
  Altea, Espanya, 30 de maig – 1 de juny de 2024.

  Projecte en imatges

  Socis

  Association Jean Monnet (Francia), Universitatea Nationala De Educatie Fizica si Sport Bururesti (Rumanía), Ayuntamiento de Altea (España)