• INTRODUCCIÓ

  Smart Cities és aquella ciutat que disposa d’un sistema d’innovació i de treball en xarxa per a dotar a la ciutat d’un model de millora d’eficiència econòmica, energètica i política, permetent el desenvolupament social, cultural i urbà i Altea forma part d’aquesta comunitat.

  Objectius

  • Crear un observatori d’oportunitats de negoci en relació amb les Smart Cities.
  • Aprofitar les oportunitats de finançament mitjançant la creació de consorcis públics i privats.
  • Establir un diàleg directe i continu amb l’Administració Pública local i oferir solucions adaptades a les seues necessitats (casuística).
  • Desenvolupar i oferir solucions integrals i models d’eficiència energètica a les ciutats de la Comunitat Valenciana i Espanya.
  • Dinamitzar una xarxa d’empreses sobre les Smart Cities.

  Què fem com Smart City?

  1. S’ha realitzat un diagnòstic de la situació actual del municipi respecte als paràmetres d’una Smart Citiy.
  2. Definir algunes bones pràctiques en Smart Cities aplicables al municipi.
  3. Realitzar una primera definició de l’estratègia de la ciutat Smart City basada en la Guia Smart City.
  4. Millorar la coordinació entre les aplicacions de diferents àrees de cada municipi.
  5. Millorar els processos administratius i de la comunicació entre el ciutadà i la ciutat.
  6. Millorar la competitivitat entre empreses del municipi.
  7. Accedir a un conjunt accessible de solucions personalitzades als reptes del municipi.
  8. Posicionar a la ciutat en plataformes rellevants nacionals i europees (RECI, ICLEI, CEMP, Eurocitiesetc…).
  9. Accedir a programes de finançament publicoprivats per a les Smart Cities.
  10. Participar en consorcis de projectes europeus.