• Per al Clima i l’energia

    Sr. Jaume Llinares Cortés, Alcalde President de l’Ajuntament d’Altea ratifica el Pacte dels Alcaldes sobre el Clima i l’Energia.

    Compromisos:

    Amb la finalitat de traduir tals compromisos en fets, aquesta Administració local s’ha compromés a seguir el següent plantejament per etapes: